divendres, 10 de novembre de 2006

Clic 3.0 i JClic

Una de les coses que sempre m'havien fascinat era el programa Clic. El més probable és que la fascinació venia donada per l'edat i pel que significava el programa en un moment en què no hi havia gaire cosa superior al 384, 486 i al magnífic Windows 3.1, de manera que era un nivell i tecnologia superior, per dir-ho d'alguna manera.

Actualment, tot i seguir vigent i funcionar a les mil maravelles, el clic 3.0 està desfassat, ja que parteix de la base windows, el paint i el bloc de notes.

A classe de Noves tecnologies aplicades a l'educació l'hem començat a treballar. Tot i que en principi es complicat, seguint uns senzills passos pots fer un munt d'activitats. Més que difícil podriem dir que és laboriós (és correcte).

Més amunt m'he referit a que estava desfessat. La raó és perquè el Clic 3.0 és purament visual. I amb les noves generacions que creien en el món del consumisme, de la imate i el so, cal buscar maneres més visuals, amb so i animació a fi que als nens els hi entri millor. I evidentment això ho dic perquè hi ha una nova versió del Clic, basan en java i que ofereix un ventall de possibilitats més ampli a nivell visual i sonor, més facilitat de producció d'acivitats i molt ben organitzat.

La veritat és que sols he estat un parell de dies provant i remenant el JClic, però m'ha convençut i crec que és el futur del Clic 3.0. Al cap i a la fi és exactament el mateix, però més modern, actualitzat i visualment més avançat. Un exemple:La veritat és que tots dos funcionen quasi igual, però el JClic és més ràpid i fàcil ja que t'estalvies alguns passos de programació, perquè ja ho incorpora el programa.


Crec que tot mestre i tota mestra d'escola hauria de saber utilitzar el Clic o el JClic i saber muntar alguna activitat amb aquest programa. Ho trobo la millor manera de fer servir les TIC com a eix transversal de l'aprenentatge. I no només això; si s'aconseguís que els nens puguéssin tenir el CLic a casa, podria ser una eina d'ajuda i de repàs en hores extraescolars. Com ja he dit abans i no em cansaré de repetir, el Clic té un ventall immens de possibilitats i amb aquest nou model, el JClic, les possiblitats s'han multiplicat; nous formats de imatge(.gif, .jpeg, .bmp), de so (.mp3, .midi, .wmp) i tantes altres aplicacions módernes pròpies del windows XP i que el Clic 3.0 no oferia.


Si voleu més informació visiteu la pàgina del Clic de la XTEC