dimarts, 19 de maig de 2009

Autonomia
"L'autonomia no és només prendre decisions
sinó també sostenir aquestes decisions"
Referència: GÓMEZ, Anna. En una classe de Sociologia de l'Educació. Maig del 2009.