dimarts, 17 de març de 2009

Pares i fills
“Els infants se senten decepcionats al descobrir que els pares no són divins.
Així mateix, els pares se senten decepcionats perquè els fills no són angelets”
Ref: SALMURRI, F; Jornades Educació Emocional i Social. UVic,09